Ordinace VIMPERK

tel.: 388 415 761

lékař : MUDr. Jan Toman

pondělí: 7.30 – 15.00
středa: 7.30 - 15.00

lékař : MUDr. Jana Tomanová

úterý: 8:00 – 11:00

Ordinace ČKYNĚ

tel.: 388 423 232

lékař : MUDr. Jan Toman

úterý: 7.30 - 16.00 (operační den)
čtvrtek: 7.30 - 16.00
pátek: 7.30 - 11.00

lékař : MUDr. Jana Tomanová

pondělí: 8.00 – 15.00
středa: 8.00 - 15.00

Dentální hygiena

Monika Uhlíková DiS.

Čkyně /tel. 388 423 232/

čtvrtek: 7.00 – 16.00

pátek: 7.00 – 11.00 /lichý týden/

Vimperk /tel. 388 415 761/

úterý: 12.00 – 15.00

pátek: 7.00 – 11.00 /sudý týden/

 

Informace pro pacienty

Upozornění pro pacienty před chirurgickým ošetřením

Je vhodné si přinést s sebou seznam léků, které pacient pravidelně užívá, popř. průkaz diabetika, nositele kardiostimulátoru, uživatele antikoagulační léčby či jiné zdravotní informace.
Každý pacient je indikován k výkonu svým ošetřujícím lékařem. S sebou si kromě výše uvedeného přinese i vyplněný „Poukaz na ošetření“, který vyplní lékař. Zároveň prosím poslat rentgenologickou dokumentaci /pokud to povaha výkonu vyžaduje/ na naší emailovou adresu, nebo přinést s sebou na flash disku či CD.

Upozornění pro pacienty před operací v dutině ústní

Průběh chirurgického výkonu v dutině ústní v MÍSTNÍ (lokální) anestézii:

V průběhu chirurgického výkonu pacient vnímá pouze dotek, tlak až tlakovou (tupou) bolest, při použití kostní vrtačky vnímá její vibrace a přítomnost chladícího média. Pacient nesmí cítit ostrou, krutou bolest. Doba trvání se liší podle náročnosti. Obvykle se jedná o dobu 20-40 minut.
Po výkonu obvykle dochází k:

  • otok v krajině operačního výkonu, který je nejintenzivnější 3. den po chirurgickém výkonu (způsobuje omezené otevírání úst, zhoršenou mluvu a příjem potravy)
  • po odeznění místní anestézie nastupuje bolestivost, její intenzita je dána povahou chirurgického výkonu a individuálním vnímáním každého pacienta
  • drobné nesouvislé prosakování krve z operační rány, které způsobuje vnímání přítomnosti krve ve slinách

Po každém chirurgickém výkonu v dutině ústní je nutné:

  • V den výkonu nevyplachovat ústa žádným desinfekčním roztokem, vodou atd., s výjimkou příjmu potravy a běžné hygieny dutiny ústní.
  • 2-3 dny ledovat (1x za hodinu přiložit ledový obklad, POUZE 5 minut ledovat, pak dát ledový obklad pryč, za hodinu zopakovat stejným způsobem). Od 4.dne po výkonu již nemají ledové obklady žádný léčebný smysl.
  • Běžně dostupná analgetika (léky proti bolesti) použít ihned na počátku vnímání bolesti. Bolest po výkonu pak bude minimální, snesitelná.
  • Doporučená délka pracovní neschopnosti je minimálně 3-5 dní.